Innkalling til årsmøte

Vestre Bærum Rideklubb

Årsmøte

Tanum, 29. mars 2016 kl 18.00
Sted: Klubbens lokaler i 
Vestmarkveien

Saksliste
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen og saksliste
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å
underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2015
5. Fastsettelse av medlemskontigent
6. Godkjenning av budsjett for 2016
7. Behandle klubbens organisasjonsplan
8. Valg
– Styret
-Revisor
– Representanter til ting og andre møter
-Valgkomite

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Endelige sakspapirer legges ut senest en uke før
møtet.