Halleie

Brukerstatus Pris halleie
Oppstallør VBR Ingen avgift
Medlem VBR 100,-/gang
Ikke medlem VBR 200,-/gang
Månedskort 1000,-/måned

REGLER FOR BRUK AV RIDEHALL HOS VBR

 • Overordnet gylden regel: Ta hensyn til andre og hverandre ved bruk av ridehallen! Alle skal ha det hyggelig!
 • Husk at dette er et opplæringssted for nye ryttere og at ikke alle som befinner seg i hallen er like erfarne.
 • Bruk ringeklokken før du går inn i hallen
 • Venstre hånd har sporet.
 • Skritting skal, som hovedregel, foregå innenfor sporet.
 • Det er ikke lov for besøkende å longere i ridehallen. Oppstallører forholder seg til gjeldende retningslinjer for longering.
 • Det er ikke lov for besøkende å ri bommer eller sprang. Oppstallører forholder seg til regler/retningslinjer for hopping og bruk av bommer.
 • Husk å møkke etter deg!
 • Bruk av hall/utebane koster 100,-/gang (200,-/gang for ikkemedlemmer) for besøkende. Beløpet vippses til Vestre Bærum Rideklubb (nummer 12572), eller settes inn på konto 1503 23 48286. Husk å merke betalingen med dato og navn på rytter og hest.
 • Ryttere som ønsker å ri for instruktør som ikke er tilknyttet anlegget må gjøre avtale med rideklubben om dette. Dersom ikke annet er avtalt med VBR gjelder en gitt tillatelse kun per gang og for den personen som er gitt tillatelse. Dersom flere enn en ekvipasje samtidig rir for en instruktør har dette form av et kurs. Kurs må, i godt tid før arrangementet, avklares med rideklubben.
 • Dersom du ønsker å trene på for eksempel en kür, eller annet som krever tilrettelegging, må dette avtales på forhånd.
 • Ta hensyn ved passering gjennom stallen. Det er ikke lov å ri gjennom stallen.
 • Hallen slåddes hver dag i ukedagene samt tidvis også enkelte helgdager.