Pågående Koronapandemi – Informasjon fra VBR

Innførte restriksjoner på bruk av klubbanlegget gjelder foreløpig fram til og med 13. april.

Følg med på informasjon fra Norges Rytterforbund om hestevelferd, trening og konkurranser i perioden.

Rideskolens virksomhet er stengt; det blir ikke avviklet noen form for undervisning. Stallen er også stengt for andre enn stallens ansatte og oppstallører som ivaretar egen/egne hester. Foruten å følge klubben og rideskolens pålegg forholder disse seg til offentlige myndigheters pålegg og smitteforebyggende tiltak.

Rideskolens ansatte produserer på løpende bånd hyggelige og opplysende videoer som alle er velkomne til å følge med på.

Ufarno 2020