Pågående Koronapandemi – Informasjon fra VBR

Innførte restriksjoner på bruk av klubbanlegget gjelder foreløpig fram til og med 13. april.

Følg med på informasjon fra Norges Rytterforbund om hestevelferd, trening og konkurranser i perioden.

Rideskolens virksomhet er stengt; det blir ikke avviklet noen form for undervisning. Stallen er også stengt for andre enn stallens ansatte og oppstallører som ivaretar egen/egne hester. Foruten å følge klubben og rideskolens pålegg forholder disse seg til offentlige myndigheters pålegg og smitteforebyggende tiltak.

Rideskolens ansatte produserer på løpende bånd hyggelige og opplysende videoer som alle er velkomne til å følge med på.

Ufarno 2020

Grønt kort kurs i Sørkedalen i uke 20

På vei mot grønt kortGrønt kort-kurs!
ORSK inviterer til Grønt Kort-kurs på Stubberud Gård i Sørkedalen.

Kursdager:
Mandag 13/5 kl 1700-2130: Sikkerhetskurs  + praksis i stall
Torsdag 16/5 kl1700-20.00: Reglementskurs
Lørdag 18/5 fra kl. 10.00:  Ridetest (RLC:1 + sprang)

Kurslærer reglement/KR1: Stine Frigård
Kurslærer sikkerhetskurs/hestekunnskap og rideprøve: Ingvild Lillefjære

NB: alle må ha tatt e-læring før reglementskurset, dette finnes her: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=523
Kvittering for gjennomført e-læring må vises fram på kurset!

Hvorfor Grønt kort?
For å kunne starte utvidet klubbstevne kreves det at du har Grønt kort. Grønt kort består av tre deler – og ryttere må gjennom alle tre deler for å kunne få godkjent Grønt Kort:

  • Reglementskurs, KR 1: Ca 4,5 timer
  • Sikkerhetskurs/hestekunnskapskurs, ca 3 timer + praksis i stall, ca 1,5t
  • Rideprøven går ut på at du rir på et LC nivå , 50/60cm sprang og kan ridebanereglene.

Rabatt for medlemmer

Kurset koster kr 500 for medlemmer av ORSK. Øvrige deltagere kr 800. Deltageravgiften inkluderer KR I-kurs, sikkerhetskurs, praksis i stall og rideprøve. Eventuell hesteleie (kr 200,-) i forbindelse med rideprøven kommer i tillegg.

Husk boka!

Alle som skal ta Grønt kort må ha med seg Grønt Kort-boka. Den kan kjøpes her: https://www.idrettsbutikken.no/utdanningsmateriell/2210010009/på-vei-mot-grønt-kort-for-ryttersporten-2016-utgave–kursbok-med-kr1

Deltagerne må også ha med seg KR1 (på papir eller digitalt). KR1 kan lastes ned her: http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/

Påmelding

Påmelding på epost til ingvild@tanumrideskole.no, begrenset antall plasser!
Oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og klubbtilhørighet.

NB! Barn under 16 år må ha med en foresatt.

Husk å ta med noe å skrive på, samt mat og drikke!

Adresse: Stubberud Gård,  Sørkedalsveien 381, 0758 Oslo
Telefon Ingvild: 911 83 325

Velkommen på kurs!